Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing, op alle gesloten overeenkomsten op www.MobTSupply.com


Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam     MobTSupply
Straat en huisnummer   Wilkemaheerd 38
Postcode en plaats   9736BM Groningen
Land   Nederland
      
     
     
E-mail adres   info@MobTSupply.com
Website   www.MobTSupply.com 
    www.MobTSupply.nl
KvK nummer   63227584
ING N.V Rekeningnummer   6871383
BTW/VAT nummer   NL108004752B01
IBAN nummer   NL55 INGB 0006871383
BIC/SWIFT   INGB NL 2AArtikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MobTSupply.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke of elektronische mededeling dan wel schriftelijke of elektronische goedkeuring door MobTSupply.com worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MobTSupply.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MobTSupply.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Om de prijzen te kunnen zien op MobTSupply.com dient u zich eerst te registeren op MobTSupply.com en uw Kamer van Koophandel-nummer aan te geven. Voor klanten in het buitenland is dit het VAT-nummer. Bedrijven die buiten Nederland gevestigd zijn kunnen vrijgesteld worden van de BTW. Hiervoor is een kopie van paspoort en inschrijvingsformulieren van bedrijf nodig.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van MobTSupply.com zijn vrijblijvend en MobTSupply.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De aanbiedingen op MobTSupply.com zijn niet van toepassing op de vestiging van MobTSupply.com! Het gaat om aanbiedingen die op www.MobTSupply.com worden aangeboden en per koerier geleverd aan de klant.
Voor aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt en wijzigingen onder voorbehoud.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MobTSupply.com. MobTSupply.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, kan MobTSupply.com dit schriftelijk of elektronisch meedelen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten op MobTSupply.com zijn in Euro's, exclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

MobTSupply.com biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

  • Sofort Überweisung: Met SOFORT Banking is het online betalen eenvoudiger dan ooit! Deze methode is geheel veilig. Het betalingsproces vindt in real-time plaats, zodat uw bestelling direct kan worden verwerkt.
  • Bancontact / Mr Cash: Bancontact/Mister Cash zorgt ervoor dat het geld van de rekening van een betaler wordt verplaatst naar de rekening van een ontvanger. Het betalingsproces vindt in real-time plaats, zodat uw bestelling direct kan worden verwerkt.
  • Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij MobTSupply.com binnen is.
  • Onder Rembours: de kosten voor rembours bedragen € 9,90/€ 14,90 per pakket, afhankelijk per land. U kunt in dit geval het verschuldigde bedrag aan de postbode betalen. De kosten voor onder rembours kunnen afwijken / hoger uitkomen afhankelijk van de bestelling (totaal bedrag).
  • Paypal: veilige en internationale manier van electronisch betalen
  • iDeal: u kunt door gebruik te maken van iDeal het verschuldigde bedrag overmaken op de bankrekening van MobTSupply.com.
  • Op rekening: u kunt het verschuldigde bedrag direct overmaken op de bankrekeningen van MobTSupply.com


Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MobTSupply.com

Artikel 4. Levering
Indien de overmachtstoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel MobTSupply.com als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.
De door MobTSupply.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
MobTSupply.com is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen.
Wanneer een klaargemaakte bestelling is overgedragen aan het koeriersbedrijf, is de koper verplicht om binnen de gestelde termijn aan de betaling ervan te voldoen. Verzonden bestellingen worden niet teruggenomen, mits deze onder de retour of garantievoorwaarden van MobTSupply.com vallen.

Artikel 4a. Leveringskosten
Bestellingen binnen Nederland boven €50,- (excl.btw) worden gratis verzonden. Voor buitenland is dit €99,- of €199,-. De kosten voor rembours bedragen €9,90 of €14,90 per pakket plus twee (2) procent betalingskosten over het totale orderbedrag. U kunt in dit geval het verschuldigde bedrag aan de postbode betalen.

 

Artikel 4b. Levertijden
MobTSupply.com streeft ernaar om de bestellingen binnen Nederland binnen 24 uur te leveren mits de bestelling uiterlijk 17.00 uur binnenkomt. Levering in het buitenland kan één tot drie dagen duren, afhankelijk van land. Bestellingen die vanuit Duitsland vóór 12:00 uur gedaan worden mits de afstand 600 kilometer is, is de levertijd 24 uur en anders 48 uur. Bestellingen onder rembours die vóór 12:00 uur binnen komen worden dezelfde dag verzonden. Levertijd is afhankelijk van de bezorgadres.

Voor verdere informatie wordt u verwijst naar de tabel hieronder.

Voor bestellingen vanuit het buitenland dient u uw VAT-nummer, uittreksel van Kamer van Koophandel en kopie legitimatie aan ons elektronisch of per post bekend te maken. In dit geval betaald u dan geen BTW.

MobTSupply.com kan niet verantwoordelijke gehouden worden voor late leveringen. MobTSupply.com staat in haar recht om orders per geval apart te behandelen. 
Er worden geen bestellingen klaargemaakt in het weekend. Als u een bestelling op vrijdag na 17:00 uur plaatst, wordt deze op maandag afgehandeld.
Sommige producten kunnen in verband met bevoorrading in beperkte hoeveelheden geleverd worden. MobTSupply.com is gerechtigd om in beperkte hoeveelheden producten te leveren aan beperkte klanten en of vestigingen. Orders onder €50,- excl.btw kunnen zonder opgave van reden geweigerd worden.

Artikel 4c. Retour
Indien een bestelling door MobTSupply.com verkeerd (verkeerd product) is opgestuurd, dient de koper dit binnen drie (3) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk of elektronisch bekend te maken bij MobTSupply.com. Indien een retour niet juist is ontvangen dan zal MobTSupply.com dit bekend maken bij de koper*.
Geretourneerde producten dienen bij terugzending in de originele (onbeschadigd) verpakking te zitten en niet zijn gebruikt. De koper is verantwoordelijk voor de kosten en de juiste (onbeschadigd product/verpakking) terugzending van de retourproducten aan MobTSupply.com. Geretourneerde producten worden na ontvangst doorverzonden naar de fabrikant/technische afdeling voor onderzoek. Wanneer de fabrikant de defecte producten vervangt, worden deze weer opgestuurd naar de klant, indien deze producten nog onder de garantie vallen. Bij retourneren kunnen door MobTSupply.com de volgende acties worden ondernomen (in alle gevallen dient men rekening te houden met een tijdspanne van tien (10) werkdagen, bij Samsung producten is dit vier (4) weken):

  • Het product valt onder de garantie en wordt vervangen
  • Het product valt onder de garantie maar kan i.v.m. bevoorraading niet worden vervangen. In dit geval zal er een creditnota worden gemaakt en het bedrag terug worden gestort op de rekening van de klant.
  • Het product valt niet onder de garantie en wordt geretourneerd naar de klant.

Indien de klant een bestelling gedaan heeft maar de pakket niet op tijd heeft ontvangen, dan dient de klant dit binnen zeven (7) werkdagen bekend te maken bij MobTSupply.com. Indien bij een retour de fout bij MobTSupply.com ligt, dan is deze ook verantwoordelijk voor de kosten van de retour.
Retourproducten dienen binnen uiterlijk 30 dagen na aankoopdatum geretourneerd te zijn naar MobTSupply.com. Retouren die na 30 dagen na aankoopdatum ingediend worden zijn verlopen en worden niet in behandeling genomen.
Retourproducten worden uitsluitend vervangen of er wordt er een creditnota gemaakt voor het bedrag dat teruggestort dient te worden op de rekening van de klant. Het bedrag van de creditnota kan niet verrekend worden met een volgende bestelling.
Indien, een door u geretourneerd pakket om welke reden dan ook niet is ontvangen door MobTSupply.com, dan draagt MobTSupply.com daar geen vertantwoordelijkheid voor. Wel wordt u geadviseerd om uw retourpakketten aangetekend naar MobTSupply.com op te sturen.
Bij een retourproduct dient de klant duidelijk aan te geven wat er precies mankeert aan een product. Dit kan door middel van een stikker of een notitie bij het retourproduct(en).
Retouren waarbij door gebrek aan bijgesloten informatie onduidelijk is van wie het zijn en wat eraan mankeert, komen na drie maanden te vervallen/worden vernietigd, indien deze door eerder genoemde redenen onbehandeld blijven.
Digitaal ingediende retourformulieren komen na 14 dagen te vervallen indien de retourproducten niet tijdig (binnen 14 dagen) naar MobTSupply.com geretourneerd worden. Mocht de koper de producten alsnog willen retourneren, dan dient men een nieuwe digitale retourformulier in te dienen.
Mocht de fout bij MobTSupply.com liggen bij een retour, dan zal MobTSupply.com voor de kosten van het retour vergoeden. De klant dient wel eerst de betalingsbewijs en Track & Trace nummer te mailen naar info@MobTSupply.com. Klant krijgt een kortingscode via de mail als vergoeding.

*koper: degene die een bepaald product(en)  bestelt/koopt bij een leverancier , in dit geval MobTSupply.com. / www.MobTSupply.com / nl

Artikel 5. Garantie
MobTSupply.com staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat MobTSupply.com er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Producten waarop de garantieregeling van toepassing is worden uitsluitend geruild.
Voor LCD displays en Touch geldt, indien deze foutief/beschadigd worden bezorgd bij de koper, dient de koper dit binnen drie (3) dagen elektronisch of schriftelijk bekend te maken bij MobTSupply.com. Dit kunt u doen door op www.MobTSupply.com een retourformulier in te vullen.


          
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan MobTSupply.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MobTSupply.comgeleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Apple, iPod, iPhone, iPad en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc. en worden gebruikt voor compatibiliteits-doeleinden.

 

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
U  heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MobTSupply.com daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, uiterlijk binnen drie (3) dagen na de aflevering.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MobTSupply.com, dan wel tussen MobTSupply.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MobTSupply.com, is MobTSupply.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door MobTSupply.com.

Artikel 10. Persoonsgegevens
MobTSupply.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. MobTSupply.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan MobTSupply.com met uitzondering van; wanneer er sprake is van inbreuk op auteursrechten van MobTSupply.com of wanneer er sprake is van een wettelijke overtreding. In de genoemde gevallen is MobTSupply.com gemachtigd om uw gegevens te overhandigen aan de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten.

Artikel 11. *Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MobTSupply.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MobTSupply.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

*Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MobTSupply.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Auteursrechten op beeldmateriaal/Copyright 
Op al het beeldmateriaal (afbeeldingen) te vinden op www.MobTSupply.com / nl rusten auteursrechten. MobTSupply.com is de maker en daarmee de rechtmatig eigenaar van het beeldmateriaal.

Het is NIET toegestaan om het beeldmateriaal zonder toestemming van MobTSupply.com, voor welke doeleinden dan ook, te downloaden, kopiëren of te gebruiken.

Bij een schending van of een inbreuk op de bovengenoemde auteursrechten staat MobTSupply.com in haar recht om gebruik te maken van in tot haar beschikking juridische middelen om de schender(s) juridisch te vervolgen. 

Artikel 13. Diversen
Indien u aan MobTSupply.com schriftelijk opgave doet van een adres, is MobTSupply.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan MobTSupply.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Het andere adres dient wel een adres van de klant in kwestie te zijn. MobTSupply.com

Wanneer door MobTSupply.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MobTSupply.com deze Voorwaarden soepel toepast.  
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MobTSupply.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MobTSupply.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
MobTSupply.com. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »